Falun Dafa

Falun Dafa omtales ofte som “kultivering” eller ”kultiveringspraksis”, og anses som en viktig del av tradisjonell kinesisk kultur – på samme måte som praksiser innen Daolæren, Buddhalæren og Konfutsianismen.

Gjennom dedikert praksis med et indre arbeid blir man oftest mindre selvisk og oppnår økt innsikt og bevissthet, indre renhet og balanse. Dette kan kalles sann helse. Til slutt kan en utøver av Falun Dafa nærme seg det som i asiatisk tradisjon kalles “opplysning” eller “å oppnå Dao” (”Dao” = “Veien”).

 

Selv om Falun Gong har indre transformasjon av selvet som mål, fører praksisen oftest også til positive endringer i dagliglivet. De fleste utøvere blir f eks mer tålmodige i  familien, mer pliktoppfyllende i jobben, mer ærlige og ansvarlige i samfunnet og så videre.

 

I dag praktiseres Falun Gong fritt i mer enn 70 land over hele verden. Metoden er nå forbudt i opprinnelseslandet Kina, og det kommunistiske regimet står bak omfattende og brutale overgrep mot utøvere – i strid med kinesiske lover og internasjonale menneskerettigheter.

 

Les mer om overgrepene her: www.faluninfo.net

Les mer om å praktisere Falun Gong her: www.FalunDafa.org

HVA ER FALUN DAFA?

Falun Dafa, også kalt Falun Gong, er en tradisjonell åndelig kinesisk meditasjons- og kultiveringsmetode i den buddhistiske tradisjonen. Metoden, som omfatter myke og behagelige stående øvelser, i kinesisk kultur kjent som qigong, og en sittende meditasjon, styrker helsen og gir velvære.

 

Utøverne skal i tillegg kultivere seg selv ved å leve etter verdiene Sannhet, Medfølelse og Toleranse ( kinesisk: Zhen, Shan, Ren) i hverdagen. Disse moralverdiene er kjernen i Falun Dafa og anses også som de fundamentale verdiene i universet.

 

Falun Dafa ble introdusert til offentligheten i Kina i 1992, og ble raskt ansett som den største og raskest voksende praksisen av dette slaget i kinesisk historie, om ikke i verdenshistorien. Kinesiske myndigheter anslo at det i 1999, altså bare 7 år senere, var mellom 70 og 100 millioner Falun Dafa-utøvere i Kina.